Parkieten Sociëteit Drenthe 
                                          

WET,- EN REGELGEVING

Tijden veranderen, en onze fantastische vogelhobby gaat hierin mee.  Verantwoord houden van vogels is een pre. De afgelopen jaren zijn er een aantal zaken veranderd voor ons als liefhebber van parkieten en papegaaiachtigen. Wij proberen u via deze weg zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de huidige wet,- en regelgeving en de plichten en rechten die hierbij horen.  

Certificaat van oorsprong - overdrachtsformulier                                                                                                                                                                                                                            

Als vereniging hebben wij voor u een overzichtelijk certificaat van oorsprong gemaakt die u kan gebruiken bij de overdracht van uw vogels.  Aan de rechterkant van uw scherm vindt u het digitale formulier. Op de contactavonden zijn er ook papieren blokken met 25 formulieren te verkrijgen bij de penningmeester. De kosten per blok zijn € 7,00.  In de bijlage is duidelijk verklaart hoe u met het formulier moet omgaan. Mocht het niet lukken helpen wij u graag op de contactavond.


CITES

In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 182 andere landen aan mee doen. U krijgt met de CITES-regels te maken als u bepaalde soorten dieren of planten wilt verhandelen of vervoeren. Het doel van de overeenkomst is de handel in beschermde soorten te regelen.

De bedreigde soorten die vallen onder de CITES-regels, noemen we Cites-soorten. Deze zijn verdeeld in 3 verschillende groepen. Deze groepen staan in een lijst. Deze wordt met een moeilijk woord Appendix genoemd:

 • Appendix I: soorten die dreigen uit te sterven. Deze soorten mag u niet houden. Of weggeven, ruilen, verhuren of verkopen. Het maakt niet uit of u er iets voor terugkrijgt.
 • Appendix II: soorten die niet (direct) dreigen uit te sterven. Maar zonder regels kan dat veranderen. Dan kunnen deze soorten wel uitsterven. Ook soorten die veel op een andere bedreigde soort lijken horen bij deze groep.
 • Appendix III: soorten waarvan een aantal landen willen dat deze op de lijst staan. Bijvoorbeeld als zij de soort in eigen land beschermen.

De EU heeft een aantal extra regels gemaakt. Deze zijn altijd even streng, of strenger dan de regels uit de CITES-overeenkomst. Bijvoorbeeld om een bepaalde soort extra te beschermen. In de extra regels van de EU zijn de beschermde soorten in 4 groepen verdeeld. Deze kunt u terugvinden in:

 • Bijlage A: hierin staan alle soorten uit Appendix 1 en sommige soorten uit Appendix 2. Ook soorten die niet door CITES beschermd worden staan hierop. Deze soorten worden door andere Europese regels beschermd.
 • Bijlage B: hierin staan vooral soorten uit Appendix 2. De illegale handel in deze dieren moet minder worden om uitsterven te voorkomen.
 • Bijlage C: hierin staan vooral soorten uit Appendix 3.
 • Bijlage D: hierin staan soorten die de CITES-overeenkomst niet beschermt. De EU registreert de handel wel.


Administratieplicht

Voor het houden van bijlage B vogels geld een administratieplicht en dient een zogenoemd register worden bijgehouden. Bijna alle parkieten en papagaaiachtigen zijn opgenomen op bijlage B van CITES.  U bent als houder verplicht om de herkomst van u vogels aan te tonen.

Voor levende Bijlage B-dieren moet een uitgebreide registratie worden bijgehouden. Dit is bij wet geregeld in art. 3.27 van het besluit natuurbescherming. Uitgezonderd hierop vormen de in gevangenschap gefokte en geboren uitheemse vogels die zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring.

Voor slechts 4 soorten papegaaien en parkieten mits die zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring (let op! dit zijn slecht alleen ringen verstrekt door een bond, niet zelfgemaakt of met alleen een volgnummer) waar u geen register van hoeft bij te houden.  De ring bevat voldoende informatie om de herkomst te achterhalen.

 • Grasparkiet
 • agapornis roseicollis
 • Valkparkiet
 • halsband

Wel bent u verplicht ten aller tijde de herkomst van de vogels aan te kunnen tonen. In de EU gefokte moeten worden aangetoond als rechtmatig verkregen.  Hiervoor kunt u het register als tool gebruiken. Bij Bijlage B vogels zonder gesloten pootring dient te worden voldaan aan art. 3.27.Certificaat van oorsprong -  Overdrachtsformulier

Bij de overdracht van in gevangenschap gefokte en geboren vogels op Bijlage B, moet een overdrachtsverklaring danwel certificaat van oorsprong beschikbaar zijn. In maart 2019 heeft de Europese Commissie, speciaal voor het aantonen van de legale herkomst een model verklaring gepubliceerd. Dit formulier kunt u rechts van dit verhaal downloaden.

Vul dit formulier zo goed mogelijk in tijdens de aanschaf van nieuwe vogels.

Als vereniging hebben wij voor u een overzichtelijk certificaat van oorsprong gemaakt die u kan gebruiken bij de overdracht van uw vogels. Aan de rechterkant van uw scherm vindt u het digitale formulier. 

Op de contactavonden zijn er ook papieren blokken met 25 formulieren te verkrijgen bij de penningmeester.                                                              

De kosten per blok zijn € 7,00.  In de bijlage is duidelijk verklaard hoe u met het formulier moet omgaan. 

Mocht het niet lukken helpen wij u graag op de contactavond.


Downloads

Op deze site hebben wij een aantal downloads voor u klaar staan. U kunt alle benodigde formulieren downloaden en gebruiken. 

Cites of niet?

U kunt in species+ gemakkelijk zoeken of een soort op Bijlage A of B staat.  Door op onderstaande knop te drukken komt u direct op de juiste site terecht.

SPECIES+